Privacy Policy

Fysio en Leven VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio en Leven VOF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio en Leven VOF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door VOF Fysio en Leven verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;
 • Patiëntgegevens vastleggen dossier
 • Declaratie naar verzekeraar
 • Nota Patiënt

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst, abonnementen, lidmaatschap, medische wettelijke verplichting
 • Declaratie, financiële gegevens bewaar verplichting 10 jaar belastingdienst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio en Leven de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Titels
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Seksuele geaardheid
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;
 • Overlijdensdatum
 • Email adres

Uw persoonsgegevens worden door VOF Fysio en Leven opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door VOF Fysio en Leven verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing dossier patiënt

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VOF Fysio en Leven de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;
 • KNGF

Uw persoonsgegevens worden door VOF Fysio en Leven opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

AVG Programma

Wij doen mij aan het AVG programma van de Stichting AVG. Fysio & Leven verklaart aan de stichting het volgende:

 1. Wij nemen privacy serieus

  Wij nemen privacy serieus en doen daarvoor de nodige inspanningen, in overeenstemming met de wetgeving.

 2. Wij hebben een privacy policy

  Wij hebben de privacy policy op onze website geplaatst.

 3. Wij hebben privacy goed geregeld

  Wij hebben intern de nodige afspraken gemaakt zodat we goed met privacy gegevens kunnen omgaan.

 4. Wij hebben duidelijke afspraken met externen

  Wij hebben met onze leveranciers afspraken gemaakt om te zorgen dat persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt volgens de geldende AVG-wetgeving.

 5. Wij hebben permanente aandacht voor privacy

  Wij hebben regelmatig aandacht voor AVG om up-to-date te blijven.

 6. Wij spannen ons in om de wet na te leven

  Wij houden ons aan de inspanningsverplichting om te zorgen voor veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens.

 7. Wij onderstrepen het belang van privacy

  Wij hechten veel belang aan privacy en persoonsgegevens en willen dat laten zien door ons werk, onze producten en diensten en deze AVG OK-deelname.

Klik hier voor meer informatie over AVG OK.

 

Menu